Alsikeklöver, stånds, idegran och sprängört är ett fåtal av en stor mängd växter som är giftiga för hästen och den inte bör få äta. Hästar brukar vara duktiga på att själva sålla bort sånt som är skadligt och giftigt, men det finns undantag. 

 

Hur håller man borta giftiga växter från hästar?

Men om de har gått på magert bete eller om de inte har fått i sig tillräckligt näring kan de söka upp mat. De flesta växter som är giftiga, har bitter smak och ogillas av hästar, men det finns ett fåtal växter med neutral smak och faktiskt även sådana växter som är giftiga och hästar gillar att äta. Därför ännu viktigare att hålla borta skadliga växter från stall, inhägnader och betesmarker. Hästar skall inte heller tillåtas äta trädgårdsavfall, varken gräsklipp eller något annat. Och om det finns hagar intill äldre trädgårdar, parker eller lundar så måste du hålla koll på att inga giftiga trädgårdsväxter förvildats och spridit sig.

På en växt är det ibland hela växten som är giftig och ibland bara en del av en växt, eller så är en del mera giftig än en annan del. Vissa växter förlorar sin påverkan om de har dragits upp och legat länge på marken eller om den torkats, andra växter behåller giftigheten. Så om en häst har ätit giftiga växter kan det vara svårt att säga exakt hur mycket gift de fått i sig.

Vilka växter är giftiga för hästar?

Listan över giftiga växter är tyvärr rätt så lång. Normalt sett brukar man dela in dom i tre kategorier: Synnerligen giftiga växter, växter som är giftiga om de äts i stora mängder, och växter som inte bör finnas i betet av annan anledning.

Sju vanliga växter som man bör hålla utkik efter vid stall, inhägnader och betesmarker är stormhatt, stånds, korsört, fingerborgsblomma, alsikeklöver, odört och sprängört. Se till att rensa bort stånds från hagarna. Växten skall brännas! Hägna in ekar där både blad och gröna ekollon är giftiga. Se också till att ta bort all tysklönn och all alsikeklöver. Bland de växter med högst risk för häst finns idegran och sprängört. Just idegran är en växt som hästar gillar och gärna äter – trots att den är giftig!

 

Här följer en lista på alla de viktigaste giftiga växter för hästar att hålla koll på och hålla borta från din häst:

 • Alsikeklöver
 • Belladonna
 • Besksöta
 • Brakved
 • Ek och ekollon
 • Fingerborgsblomma
 • Hästkastanj
 • Idegran
 • Johannesört
 • Kabbeleka
 • Liljekonvalj
 • Lupin
 • Ormbär
 • Skelört
 • Smörblomma
 • Sprängört
 • Stånds
 • Sötväppling
 • Tysklönn
 • Åkerfräken
 • Ängsbräsma
 • Ängssyra
 • Örnbräken

 

Tips, läs även: Fakta om hästar